Muut palvelut

Jalkojenhoito

Jalkojenhoitajan työ Sairaskodissa suuntautuu sekä jalkojen terveydenhoitoon että jalkasairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Toiminnassa otetaan erityisesti huomioon ikääntymisen vaikutukset. Jalkojenhoitoa annetaan myös avohoitona Sairaskodin ulkopuolisille asiakkaille, esim. sotainvalideille ja veteraaneille sekä itsemaksaville.
Sairaskodilla jalkojenhoidosta vastaa kaksi koulutettua jalkahoitajaa. IMG_5560

Jalkojenhoitojen ajanvaraus
Puhelin 050 – 4418 218

 

Terveydentilan tarkastus

Sotainvalidin yleisen terveydentilan tarkastus voidaan toteuttaa Sotainvalidien Sairaskodissa tarvittaessa, mikäli se on sotainvalidin kannalta tarkoituksenmukaisinta. Asiasta on sovittava etukäteen tarkastavan lääkärin kanssa.

Maksusitoumusasioissa neuvoo
sotainvalidien neuvontapalvelu, puhelin (014) 690614 tai
palveluohjaaja Anne Murtolahti, puhelin (014) 690 606

Ateriapalvelut

013Sairaskodin oman keittiön toiminta-ajatuksena on vastata Sairaskodin ruokahuollon palveluista, toteuttaa asukkaiden erityisruokavaliot, kunnioittaen heidän yksilöllisiä toivomuksiaan sekä valmistaa terveellistä ja maukasta kodinomaista ruokaa. Tavoitteena on myös säilyttää asukkaiden omatoimisuus ruokailuun liittyvissä asioissa mahdollisimman pitkään.

Sairaskodin ruokala ei ole avoin yleisöravintola. Lähiseudun sotainvalideille tuotetaan kuitenkin ateriapalveluja siten, että he voivat käydä aterioimassa lounasseteleillä (haitta-aste vähintään 10%) Sairaskodilla sopimalla asia tukipalvelupäällikön kanssa.

Keittiöllä on omavalvontasuunnitelma. Ensimmäinen suunnitelma laadittiin vuonna 1995 ja sitä päivitetään vuosittain.

IMG_5622Ateriapalveluista kertoo tarkemmin tukipalvelupäällikkö Harri Hirvonen

puhelin (014) 690 626

 

 

Tukipalvelut laikkarit