Sotainvalidien Sairaskodin hallitus ja henkilökunta

Hallituksen jäsenet kaudella 2016-2017:

Pertti Reinikainen, pj
Erkki Fredrikson, varapj
Kaija Heikura
Riitta Matikainen
Timo Sorjonen
Jukka Ojalainen

Henkilökunta

Sairaskodissa on noin 60 vakituista työntekijää, joista suurin osa on hoitohenkilökuntaa. Lisäksi talossa on kuntoutushenkilöstöä ja erityistyöntekijöitä. Oma laitoskeittiö tuottaa ateriapalveluita myös myyntiin. Eri tukipalveluissa työskentelee noin 15 henkilöä.