Anne siirtyy eläkepäiviä viettämään

Palveluohjaaja Anne Murtolahti jää eläkkeelle Sairaskodilta. Hän on ollut työssä Sairaskodilla sen perustamisesta lähtien, eli 32 vuotta. Anne aloitti sairaanhoitajana hoitotyössä, josta siirtyi sotainvalidien neuvontapalvelun tehtäviin v 1997. Viimeiset kolme vuotta Anne on työskennellyt palveluohjaajana, johon on kuulunut myös asiakasjonon hoito ja potilasasiamiehen tehtävät.

Sairaskoti ja sen toiminta on muuttunut paljon. Sotilasvammalaki ja sen  muutokset ovat ohjanneet Sairaskodin asiakkuuksia, mutta talon perusajatus – asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja kuuleminen on säilynyt, toteaa Anne.
– Olen viihtynyt Sairaskodissa hyvin ja pitänyt työstäni. Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat olleet palkitsevia ja työ on ollut merkityksellistä. Erityisesti olen pitänyt kotikäynneistä neuvontapalvelutyössä.
– Jään kaipaamaan työkavereita sekä asiakkaita ja heidän omaisiaan, joista osa on tullut hyvin läheisiksi.
– Toivon työkavereille jaksamista tärkeässä työssä ja kaikkea hyvää Sairaskodin tulevaisuuteen. Asiakkaille lämmin kiitos kaikista elämän kokemuksista ja tarinoista, joita jaoitte kanssani. Kiitän sotiemme veteraaneja uhrauksista, joiden ansiosta saamme itsenäisessä Suomessa asua. Koen olevani etuoikeutettu, että olen saanut tehdä juuri tätä työtä.

Anne