Asumis- ja paikkajärjestelyt

Sairaskodin asukas- ja kuntoutujamäärät ovat pienentyneet pikkuhiljaa sotasidonnaisten asiakkuuksien määrän vähenemisen myötä. Alunperin 60-paikkaisen Sairaskodin toiminta on jo vuosia mahtunut kahdelle osastolle, joiden paikkamäärä on yhteensä 40.

Ennustimme, että vielä tämän vuoden puolella olisimme tilanteessa, jossa niin asukkaat kuin kuntoutujatkin mahtuisivat yhteen kerrokseen ja olemme valmistelleet toimenpiteitä tähän liittyen. Kuluvana vuonna talon asukkaiden määrä ei kuitenkaan ole laskenut samassa suhteessa kuin aiempina vuosina. Kun tähän yhdistetään sairaansijoihimme kohdistunut ennakoimaton kysyntä talon ulkopuolelta, olemme tilanteessa, jossa yhteen kerrokseen siirtyminen ei olekaan ajankohtaista.

Toimintojemme sijoittuminen yhdelle osastolle on edelleen näköpiirissä, mutta sen aika ei ole vielä eikä tarkkaa päivämäärää ole tiedossa. Asumisjärjestelyt jatkuvat siis asukkaiden näkökulmasta toistaiseksi ennallaan.