Avustajatoimintamme on päättynyt

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö hallinnoi avustajatoimintaa vuodesta 2001 lähtien. Sairaskodin oma asiakaskunta on pienentynyt voimakkaasti sotainvalidien ja veteraanien vähentyessä ja Sairaskodin perustehtävä päättyy lähivuosina. Siksi myös avustajahankkeen hallinnointi Sairaskodilla päättyi työvoimapoliittisen hankkeen päätyttyä 31.12.2021.

Säätiön hankkeen päättyessä valmistelimme ja pyrimme edesauttamaan uuden hankkeen käynnistämistä ja siten avustajatoiminnan jatkumista toisen toimijan toimesta. Valitettavasti arvio uuden hankkeen ja siinä suunnitellun toiminnan luonteesta ei mahdollista työvoimapoliittisen avustuksen hakemista suunnitellulle hankkeelle. Tästä johtuen avustajatoiminnalle ei löytynyt jatkajaa sellaisena kuin sitä suunniteltiin vuodelle 2022.

Toivomme, että korvaavaa palvelutarjontaa asiakkaillemme löytyisi mahdollisimman pian ja että työllistämis- ja koulutustoiminta voisi jatkua menestyksellisesti Jyväskylässä ja muualla Keski-Suomessa.

Kiitämme lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneista vuosista. Oli etuoikeus tehdä yhteistyötä kanssanne!

Ystävällisin terveisin

Erja Mastokangas
Projektipäällikkö

Eino Nissinen
Toimitusjohtaja

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö
Sotainvalidien Sairaskoti