Kaikki aiheeseen Yleinen liittyvät tekstit

Valteri Onerva koululaiset lahjoitti villasukkia

Sairaskodin asukkaat saivat mieluisan ja lämpimän lahjan ennen Joulua.

Valteri Onerva-koulun 9-luokkalaiset lahjoittivat itse kutomiaan villasukkia

Sairaskodin asukkaille.

Lämmin kiitos reippaille 9-luokkalaisille koko Sairaskodin puolesta!

Asukkaidemme hyvä mieli siirtyköön teidänkin Jouluunne!

Hyvää Joulua ja opiskeluintoa peruskoulun loppusuoralle.

KIITOS

Sairaskodin väki

Asumis- ja paikkajärjestelyt

Sairaskodin asukas- ja kuntoutujamäärät ovat pienentyneet pikkuhiljaa sotasidonnaisten asiakkuuksien määrän vähenemisen myötä. Alunperin 60-paikkaisen Sairaskodin toiminta on jo vuosia mahtunut kahdelle osastolle, joiden paikkamäärä on yhteensä 40.

Ennustimme, että vielä tämän vuoden puolella olisimme tilanteessa, jossa niin asukkaat kuin kuntoutujatkin mahtuisivat yhteen kerrokseen ja olemme valmistelleet toimenpiteitä tähän liittyen. Kuluvana vuonna talon asukkaiden määrä ei kuitenkaan ole laskenut samassa suhteessa kuin aiempina vuosina. Kun tähän yhdistetään sairaansijoihimme kohdistunut ennakoimaton kysyntä talon ulkopuolelta, olemme tilanteessa, jossa yhteen kerrokseen siirtyminen ei olekaan ajankohtaista.

Toimintojemme sijoittuminen yhdelle osastolle on edelleen näköpiirissä, mutta sen aika ei ole vielä eikä tarkkaa päivämäärää ole tiedossa. Asumisjärjestelyt jatkuvat siis asukkaiden näkökulmasta toistaiseksi ennallaan.

Vierailuohje Sairaskodille 6.11.20

Keski-Suomen alueen koronavirustartunnat ovat viime aikoina jälleen vähentyneet. Rajoitamme Sairaskodilla kuitenkin edelleen vierailuja vähentääksemme yksikön sisäisen epidemian riskiä. Vierailut toteutetaan ala-aulassa, ruokalan päässä olevassa ns. kabinetissa, joka on suljettavissa paljeovilla tai toisen kerroksen takkahuoneessa. Vierailu voi tapahtua myös ulkoilun merkeissä. Talon ulkopuolisten fysioterapeuttien, jalkahoitajien ja henkilökohtaisten avustajien käynnit osastolla ovat niin ikään tauolla. Osastoilla vierailut ovat mahdollisia vain poikkeustapauksissa (saattohoito), ja niihin tarvitaan ylilääkärin lupa. Sairaana tulo on kielletty.

Vierailuista tulee sopia viimeistään vierailua edeltävänä päivänä soittamalla numeroon 014-690633 (2. kerros) tai 014-690640 (3. kerros). Järjestelyn tarkoituksena on hoitotoimien suunnitelmallinen ajoittaminen siten, että voimme tuoda läheisenne tapaamiseen ajallaan. Jos vierailusta ei ole sovittu etukäteen, asukkaan siirtoa vierailutiloihin voi joutua odottamaan.

Vierailut rajoitetaan kahteen kertaan viikossa asukasta/kuntoutujaa kohden, joten omaisia kehotetaan tarvittaessa sopimaan keskenään käyntien keskittämisestä. Omaisia voi tulla vierailulle korkeintaan kolme henkilöä kerrallaan. Vierailuilla ei ole aikarajoitusta. Kaikissa tapaamisissa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, ja vieraita kehotetaan käyttämään hengityssuojainta ja kertakäyttökäsineitä, jotka annetaan Sairaskodilta. Lähikontaktia (halaaminen, kättely, koskettelu) suositellaan edelleen välttämään. Suositeltava turvaväli on 1,5 metriä. Pyörätuolia voi kuitenkin työntää.

Poikkeuksen edellä mainittuihin sääntöihin muodostavat asiakkuudet, jotka perustuvat sosiaalihuoltopalvelulakiin. Itä-Suomen hovioikeus on ottanut kantaa tapaukseen, jossa tapaamisoikeutta rajoitettiin ympärivuorokautisen hoidon yksikössä ja todennut, ettei tapaamisoikeuden kategoriselle rajoittamiselle ollut perusteita.

Sairaskodin yksi erityispiirre on, että talossa toteutetaan sekä terveydenhuoltolain säätelemää laitoshoitoa että sosiaalihuoltopalvelulain mukaista ympärivuorokautista asumista. Asukkaita ei käytännön työssä erotella, vaan he asuvat samalla osastolla ja saavat samanlaista hoitoa. Toivomme edelleen kaikkien asukkaiden omaisten sitoutuvan yllä mainittuihin ohjeisiin, joissa vierailut toteutetaan osastojen ulkopuolella, vaikka hovioikeuden ratkaisun mukaisesti meillä ei olekaan juridista oikeutta osastoilla tapahtuvien vierailujen kieltämiseen.

Ohjeiden tarkoituksena ei ole pyrkiä rajoittamaan asukkaidemme ja heidän omaistensa välistä yhteydenpitoa – päinvastoin pidämme tapaamisia tärkeinä ja haluamme auttaa niiden järjestämisessä. Toisessa vaakakupissa on asukkaiden turvallisuus. Koronaviruksen leviäminen yksikössämme voisi olla kohtalokasta ja pyrimme siksi välttämään epidemian syntymistä niillä kohtuullisiksi katsottavilla keinoilla, jotka meillä on käytettävissämme.

Matias Lahti
Ylilääkäri

Pyörätuolilahjoitus Pro-Hewalta

Sotainvalidien Sairaskoti sai mieluisan ja tarpeellisen lahjoituksen.

Pro-Hewa ab lahjoitti kaksi pyörätuolia Sairaskodin käyttöön.

Tuolit ovat raikkaan värisiä ja tuovat käyttäjilleen iloa liikkumisen helpottuessa.

Sotiemme veteraanit ja Sairaskoti kiittää Pro-Hewaa lahjoituksesta!

Anne siirtyy eläkepäiviä viettämään

Palveluohjaaja Anne Murtolahti jää eläkkeelle Sairaskodilta. Hän on ollut työssä Sairaskodilla sen perustamisesta lähtien, eli 32 vuotta. Anne aloitti sairaanhoitajana hoitotyössä, josta siirtyi sotainvalidien neuvontapalvelun tehtäviin v 1997. Viimeiset kolme vuotta Anne on työskennellyt palveluohjaajana, johon on kuulunut myös asiakasjonon hoito ja potilasasiamiehen tehtävät.

Sairaskoti ja sen toiminta on muuttunut paljon. Sotilasvammalaki ja sen  muutokset ovat ohjanneet Sairaskodin asiakkuuksia, mutta talon perusajatus – asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja kuuleminen on säilynyt, toteaa Anne.
– Olen viihtynyt Sairaskodissa hyvin ja pitänyt työstäni. Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat olleet palkitsevia ja työ on ollut merkityksellistä. Erityisesti olen pitänyt kotikäynneistä neuvontapalvelutyössä.
– Jään kaipaamaan työkavereita sekä asiakkaita ja heidän omaisiaan, joista osa on tullut hyvin läheisiksi.
– Toivon työkavereille jaksamista tärkeässä työssä ja kaikkea hyvää Sairaskodin tulevaisuuteen. Asiakkaille lämmin kiitos kaikista elämän kokemuksista ja tarinoista, joita jaoitte kanssani. Kiitän sotiemme veteraaneja uhrauksista, joiden ansiosta saamme itsenäisessä Suomessa asua. Koen olevani etuoikeutettu, että olen saanut tehdä juuri tätä työtä.

Anne

SAIRASKODIN LOUNASPÖYTÄ AVOINNA KAIKILLE

Sairaskodin kotiruokaa tarjoava lounaspöytä on avoinna kaikille.

Lounaan hinta on vain 7,90€

Lounasta voi tulla nauttimaan joka päivä klo 11.00 – 12.30.

Ruokalistan voi tarkistaa kohdasta ateriapalvelut

Myös aterinvuokraus toimii keittiömme kautta.

Sotainvalidien laitoshoidon raja alenee 1.1.19

Sotilasvammalaki muuttuu 1.1.2019 alkaen siten, että sotiemme 1939-1945 johdosta vammautuneet tai sairastuneet pääsevät Valtiokonttorin korvaamaan laitoshoitoon, jos heidän haitta-asteensa on 10% tai enemmän.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Sairaskotiimme voi hakeutua Valtiokonttorin maksamaan asumiseen vähintään 10% sotainvalidit. Sairaskodin neuvontapalvelu voi avustaa tarvittaessa hakemuksissa sekä käytännön asioissa.

Laskutusosoiteemme on muuttunut 1.1.2018

Keski-Suomen Sairaskotisäätiön laskutusosoitteet

Verkkolaskutusosoite

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö (Y-tunnus 0668254-0)
Verkkolaskuosoite 003706682540
OVT-tunnus 003706682540
Operaattori Opus Capita Group oy – Itella

Paperiset laskut

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö (OpusCapita skannauspalvelu)
PL 39844
00021 LASKUTUS

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen.
Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.

Sähköpostiskannauksen osoite:

KeskiSuomenSairaskotisaatio.FI.P.116698-2@docinbound.com

HUOM! Tähän sähköpostiosoitteeseen voi lähettää VAIN LASKUJA.

F-musiikki lahjoitti kitaran Sairaskodille

F-musiikki on suomalainen soitin- ja musiikkiliike, joka Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi lahjoitti akustisen kitaran Sotainvalidien Sairaskodille veteraanien sekä kaikkien muidenkin asiakkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi.
Sairaskoti kiittää suuresti F-musiikkia lahjoituksen johdosta!
Sointuisaa Uutta Vuotta!