Kaikki aiheeseen Yleinen liittyvät tekstit

SOTAINVALIDIPÄIVÄN JUHLA 18.8.2022 KLO 13

Sotainvalidien Sairaskoti, Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piiri ja Sotainvalidien Sisä-Suomen perinneyhdistys järjestävät sotainvalidipäivän juhlan Sotainvalidien Sairaskodilla, Keskussairaalantie 40, torstaina 18.8.2022 klo 13. Juhla on Sotainvalidien Sairaskodin viimeinen.

Tervetuloa!

Sotainvalidien Sairaskodin hoito- ja kuntoutustoiminta päättyy 31.10.2022

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö on Jyväskylän kaupungin ja Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen Piiri ry:n 1982 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on ollut Sotainvalidien Sairaskodin ylläpitäminen ja sairaskotipalvelujen tuottaminen ensi sijassa keskisuomalaisille sotainvalideille. Nyt säätiön tehtävä on päättymässä.

Keski-Suomessa asuvien sotainvalidien määrä on painunut jo selvästi alle kolmenkymmenen. Sairaskodilla asuu tällä hetkellä pysyvästi enää kuusi sotainvalidia. Myös sairaskodin kuntoutusasiakkaina käyvien sotainvalidien, leskien ja puolisoiden sekä veteraanien ja lottien määrä on laskenut nopeasti.

Sairaskodin asiakasmäärä on pienentynyt jo niin pieneksi, ettei hoito- ja kuntoutustoimintaa ole enää mahdollista jatkaa. Siten Sairaskodin oman hoito- ja kuntoutustoiminnan päättymisen ajankohdaksi on tarkentunut 31.10.2022.

Tukipalvelujen tuottaminen vuokralaisille ja ateriapalveluiden tuottaminen koteihin jatkuu toistaiseksi.

Valtiokonttori on parhaillaan kilpailuttamassa sotainvalidien laitoshoidon ja kuntoutuksen tulevia palveluntuottajia. Kilpailutus valmistuu arviolta kesään mennessä.

Teemme tiivistä yhteistyötä Valtiokonttorin ja asukkaidemme kotikuntien sekä asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa, jotta sotainvalidien hyvä hoito voidaan turvata myös Sairaskodin toiminnan päättymisen jälkeen.

Jokaisen asukkaamme osalta käydään erikseen keskustelut mahdollisesta tulevasta hoitopaikasta ja asiakkaidemme toiveista niiden osalta heti kun Valtiokonttorin kilpailuttamat palveluntuottajat ovat selvillä.

Myös sotainvalidien ja veteraanien kuntoutuksen tulevat palveluntuottajat selviävät Valtiokonttorin kilpailutuksen valmistuttua.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Eino Nissinen
050 4383908
eino.nissinen@siskoti.fi

SOTAINVALIDIEN SAIRASKODIN TEHTÄVÄ LÄHENEE PÄÄTÖSTÄÄN

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö on Jyväskylän kaupungin ja Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen Piiri ry:n 1982 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on Sotainvalidien Sairaskodin ylläpitäminen ja sairaskotipalvelujen tuottaminen ensi sijassa keskisuomalaisille sotainvalideille. Nyt säätiön tehtävä lähenee päätöstään.

Keski-Suomessa asuvien sotainvalidien määrä on painunut jo alle kolmenkymmenen. Heistä noin kolmannes asuu sairaskodilla. Sotatoimissa vammautuneiden asiakkaidemme keski-ikä lähestyy sataa vuotta. Myös sairaskodin kuntoutusasiakkaina käyvien sotainvalidien leskien ja puolisoiden sekä veteraanien ja lottien määrä laskee nopeasti.

Sotainvalidien laitoshoidon määrä on laskenut kahdessa vuodessa noin 40 prosenttia. Vuoden lopussa laitoshoidossa oli 8 sotainvalidia. Kuntoutusvuorokausien määrä on laskenut kahdessa vuodessa vielä enemmän, noin 54 prosenttia. Sotasidonnaisten asiakkaiden vähentymistä on osittain pystytty korvaamaan Jyväskylän kaupungin, muiden kuntatoimijoiden sekä itsemaksavien asiakkaiden avulla. Muiden asiakkaiden saatavuuteen liittyy kuitenkin jatkuvaa epävarmuutta.

Säätiöllä on Valtiokonttorin kanssa sopimus sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalvelujen tuottamisesta 31.12.2022 saakka. Sairaskodin asiakasmäärä on pienentynyt jo niin pieneksi, ettei hoito- ja kuntoutustoimintaa ole enää mahdollista jatkaa nykymuodossaan sen jälkeen. Siten Sairaskodin oma hoito- ja kuntoutustoiminta päättyy 31.12.2022. Vuoden 2022 ajan laitoshoito ja kuntoutukset toteutetaan normaalisti.

Tukipalvelujen tuottaminen vuokralaisille ja ateriapalveluiden tuottaminen koteihin jatkuu toistaiseksi.

Valtiokonttori on käynnistämässä toimenpiteitä, joilla se hankkii sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Keski-Suomen Sairaskotisäätiö tekee tiivistä yhteistyötä Valtiokonttorin ja asiakkaidemme kotikuntien kanssa heidän hoito- ja kuntoutuspalvelujen järjestämiseksi vuodesta 2023 eteenpäin.

Säätiötä perustettaessa ajateltiin, että sotainvalidien tarpeen päätyttyä sairaskoti siirtyisi Jyväskylän kaupungin omistukseen ja hallintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille. Kaupunki on ilmoittanut, ettei sillä ole tarvetta Sairaskodin kiinteistölle. Säätiön hallitus on käynnistänyt toimenpiteet kiinteistön myymiseksi.

Säätiön hallitus on päättänyt käynnistää koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn, jolla varaudutaan hoito- ja kuntoutustoiminnan päättymisestä johtuviin muutoksiin toiminnassa, taloudessa ja henkilöstössä. Alustavan arvion mukaan työt päättyvät noin 22-28 henkilöltä vuoden 2022 loppuun mennessä. Mahdollisten irtisanottavien määrä tarkentuu neuvottelujen kuluessa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Eino Nissinen

050 4383908

Avustajatoimintamme on päättynyt

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö hallinnoi avustajatoimintaa vuodesta 2001 lähtien. Sairaskodin oma asiakaskunta on pienentynyt voimakkaasti sotainvalidien ja veteraanien vähentyessä ja Sairaskodin perustehtävä päättyy lähivuosina. Siksi myös avustajahankkeen hallinnointi Sairaskodilla päättyi työvoimapoliittisen hankkeen päätyttyä 31.12.2021.

Säätiön hankkeen päättyessä valmistelimme ja pyrimme edesauttamaan uuden hankkeen käynnistämistä ja siten avustajatoiminnan jatkumista toisen toimijan toimesta. Valitettavasti arvio uuden hankkeen ja siinä suunnitellun toiminnan luonteesta ei mahdollista työvoimapoliittisen avustuksen hakemista suunnitellulle hankkeelle. Tästä johtuen avustajatoiminnalle ei löytynyt jatkajaa sellaisena kuin sitä suunniteltiin vuodelle 2022.

Toivomme, että korvaavaa palvelutarjontaa asiakkaillemme löytyisi mahdollisimman pian ja että työllistämis- ja koulutustoiminta voisi jatkua menestyksellisesti Jyväskylässä ja muualla Keski-Suomessa.

Kiitämme lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneista vuosista. Oli etuoikeus tehdä yhteistyötä kanssanne!

Ystävällisin terveisin

Erja Mastokangas
Projektipäällikkö

Eino Nissinen
Toimitusjohtaja

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö
Sotainvalidien Sairaskoti

Vierailuohje 27.4.21

Koronatapausten ilmaantuvuus on Keski-Suomen alueella pudonnut nopeasti. Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluissa on muutettu vierailukäytänteitä, ja myös Sairaskoti muuttaa käytänteitään Jyväskylän kaupungin linjauksia noudatellen.
Sairaskodilla tapahtuvien vierailujen tai vierailijoiden määrää ei toistaiseksi rajoiteta. Vierailut ovat jatkossa mahdollisia potilaiden omissa huoneissa. Vierailut on mahdollista järjestää entiseen tapaan myös ulkona tai kolmannen kerroksen tiloissa, missä tapauksessa pyydämme teitä olemaan viimeistään vierailua edellisenä päivänä yhteydessä henkilökuntaan (puh. 014-690633). Myöskään ulkopuolisten palveluntuottajien käyntejä yksikössämme ei rajoiteta.
Vierailulle saa tulla vain terveenä ja oireettomana. Vierailijat huolehtivat käsihygieniasta ja käyttävät tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta, jonka saa talon puolesta. Henkilökunta opastaa ja auttaa vierailijoita käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen. Vierailujen aikana kehotetaan pitämään 1-2 metrin turvaväli asukkaisiin ja henkilökuntaan. Myös turhaa liikuskelua yhteisissä tiloissa tulee välttää.
Tervetuloa vierailulle!
Matias Lahti, ylilääkäri

Valteri Onerva koululaiset lahjoitti villasukkia

Sairaskodin asukkaat saivat mieluisan ja lämpimän lahjan ennen Joulua.

Valteri Onerva -koulun 9-luokkalaiset lahjoittivat itse kutomiaan villasukkia

Sairaskodin asukkaille.

Lämmin kiitos reippaille 9-luokkalaisille koko Sairaskodin puolesta!

Asukkaidemme hyvä mieli siirtyköön teidänkin Jouluunne!

Hyvää Joulua ja opiskeluintoa peruskoulun loppusuoralle.

KIITOS

Sairaskodin väki

Asumis- ja paikkajärjestelyt

Sairaskodin asukas- ja kuntoutujamäärät ovat pienentyneet pikkuhiljaa sotasidonnaisten asiakkuuksien määrän vähenemisen myötä. Alunperin 60-paikkaisen Sairaskodin toiminta on jo vuosia mahtunut kahdelle osastolle, joiden paikkamäärä on yhteensä 40.

Ennustimme, että vielä tämän vuoden puolella olisimme tilanteessa, jossa niin asukkaat kuin kuntoutujatkin mahtuisivat yhteen kerrokseen ja olemme valmistelleet toimenpiteitä tähän liittyen. Kuluvana vuonna talon asukkaiden määrä ei kuitenkaan ole laskenut samassa suhteessa kuin aiempina vuosina. Kun tähän yhdistetään sairaansijoihimme kohdistunut ennakoimaton kysyntä talon ulkopuolelta, olemme tilanteessa, jossa yhteen kerrokseen siirtyminen ei olekaan ajankohtaista.

Toimintojemme sijoittuminen yhdelle osastolle on edelleen näköpiirissä, mutta sen aika ei ole vielä eikä tarkkaa päivämäärää ole tiedossa. Asumisjärjestelyt jatkuvat siis asukkaiden näkökulmasta toistaiseksi ennallaan.

Pyörätuolilahjoitus Pro-Hewalta

Sotainvalidien Sairaskoti sai mieluisan ja tarpeellisen lahjoituksen.

Pro-Hewa Ab lahjoitti kaksi pyörätuolia Sairaskodin käyttöön.

Tuolit ovat raikkaan värisiä ja tuovat käyttäjilleen iloa liikkumisen helpottuessa.

Sotiemme veteraanit ja Sairaskoti kiittää Pro-Hewaa lahjoituksesta!

SAIRASKODIN LOUNASPÖYTÄ AVOINNA KAIKILLE

Sairaskodin kotiruokaa tarjoava lounaspöytä on avoinna kaikille.

Lounaan hinta on vain 7,90€

Lounasta voi tulla nauttimaan joka päivä klo 11.00 – 12.30.

Ruokalistan voi tarkistaa kohdasta ateriapalvelut

Myös aterinvuokraus toimii keittiömme kautta.