Kaikki aiheeseen Yleinen liittyvät tekstit

Vierailuohje 1.4.2021

Vierailuohje (päivitetty 1.4.2021)

Koronavirusepidemiatilanne on ollut Jyväskylän alueella viime aikoina vaihteleva. Vierailut ovat olleet Sairaskodilla mahdollisia tähänkin asti, mutta olemme saaneet palautetta alakerran huonosta soveltuvuudesta vierailutilaksi. Hygieniatyöryhmän kokouksessa 16.2. päätettiin pienistä muutoksista vierailukäytänteisiin.
Vierailut toteutetaan jatkossa ensisijaisesti kolmannen kerroksen aulassa tai huoneessa kahdeksan. Emme rajoita toistaiseksi vierailujen määrää. Edelleen on voimassa, mitä THL on aiemmin linjannut:
– Tapaamisista on sovittava etukäteen, viimeistään vierailua edeltävänä päivänä
(puh. 014-690633).
– Vierailijoiden enimmäismäärä on kolme henkilöä kerrallaan.
– Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
– Vierailijat huolehtivat käsihygieniasta ja käyttävät tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta. Henkilökunta opastaa ja auttaa vierailijoita käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.
– Vierailijat pitävät 1-2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.
– Vierailijat eivät turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa.
Vierailujen sopiminen etukäteen on tärkeää, jotta hoitotoimet voidaan suunnitelmallisesti ajoittaa siten, että voimme tuoda läheisenne tapaamiseen ajallaan. Jos vierailusta ei ole sovittu etukäteen, asukkaan siirtoa vierailutiloihin voi joutua odottamaan.
Asiakkaiden itsensä hankkimien ulkopuolisten palveluntuottajien käyntejä ei lähtökohtaisesti rajoiteta. Osastolla tapahtuvista vierailuista (kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat henkilöt) sovitaan erikseen ylilääkärin kanssa. Sosiaalihuoltolain mukaisessa asumisessa olevia henkilöitä koskee, mitä edellisessä vierailuohjeessa on todettu.
Tervetuloa vierailulle!

Matias Lahti
Ylilääkäri

Valteri Onerva koululaiset lahjoitti villasukkia

Sairaskodin asukkaat saivat mieluisan ja lämpimän lahjan ennen Joulua.

Valteri Onerva-koulun 9-luokkalaiset lahjoittivat itse kutomiaan villasukkia

Sairaskodin asukkaille.

Lämmin kiitos reippaille 9-luokkalaisille koko Sairaskodin puolesta!

Asukkaidemme hyvä mieli siirtyköön teidänkin Jouluunne!

Hyvää Joulua ja opiskeluintoa peruskoulun loppusuoralle.

KIITOS

Sairaskodin väki

Asumis- ja paikkajärjestelyt

Sairaskodin asukas- ja kuntoutujamäärät ovat pienentyneet pikkuhiljaa sotasidonnaisten asiakkuuksien määrän vähenemisen myötä. Alunperin 60-paikkaisen Sairaskodin toiminta on jo vuosia mahtunut kahdelle osastolle, joiden paikkamäärä on yhteensä 40.

Ennustimme, että vielä tämän vuoden puolella olisimme tilanteessa, jossa niin asukkaat kuin kuntoutujatkin mahtuisivat yhteen kerrokseen ja olemme valmistelleet toimenpiteitä tähän liittyen. Kuluvana vuonna talon asukkaiden määrä ei kuitenkaan ole laskenut samassa suhteessa kuin aiempina vuosina. Kun tähän yhdistetään sairaansijoihimme kohdistunut ennakoimaton kysyntä talon ulkopuolelta, olemme tilanteessa, jossa yhteen kerrokseen siirtyminen ei olekaan ajankohtaista.

Toimintojemme sijoittuminen yhdelle osastolle on edelleen näköpiirissä, mutta sen aika ei ole vielä eikä tarkkaa päivämäärää ole tiedossa. Asumisjärjestelyt jatkuvat siis asukkaiden näkökulmasta toistaiseksi ennallaan.

Pyörätuolilahjoitus Pro-Hewalta

Sotainvalidien Sairaskoti sai mieluisan ja tarpeellisen lahjoituksen.

Pro-Hewa ab lahjoitti kaksi pyörätuolia Sairaskodin käyttöön.

Tuolit ovat raikkaan värisiä ja tuovat käyttäjilleen iloa liikkumisen helpottuessa.

Sotiemme veteraanit ja Sairaskoti kiittää Pro-Hewaa lahjoituksesta!

SAIRASKODIN LOUNASPÖYTÄ AVOINNA KAIKILLE

Sairaskodin kotiruokaa tarjoava lounaspöytä on avoinna kaikille.

Lounaan hinta on vain 7,90€

Lounasta voi tulla nauttimaan joka päivä klo 11.00 – 12.30.

Ruokalistan voi tarkistaa kohdasta ateriapalvelut

Myös aterinvuokraus toimii keittiömme kautta.

Sotainvalidien laitoshoidon raja alenee 1.1.19

Sotilasvammalaki muuttuu 1.1.2019 alkaen siten, että sotiemme 1939-1945 johdosta vammautuneet tai sairastuneet pääsevät Valtiokonttorin korvaamaan laitoshoitoon, jos heidän haitta-asteensa on 10% tai enemmän.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Sairaskotiimme voi hakeutua Valtiokonttorin maksamaan asumiseen vähintään 10% sotainvalidit. Sairaskodin neuvontapalvelu voi avustaa tarvittaessa hakemuksissa sekä käytännön asioissa.

Laskutusosoiteemme on muuttunut 1.1.2018

Keski-Suomen Sairaskotisäätiön laskutusosoitteet

Verkkolaskutusosoite

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö (Y-tunnus 0668254-0)
Verkkolaskuosoite 003706682540
OVT-tunnus 003706682540
Operaattori Opus Capita Group oy – Itella

Paperiset laskut

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö (OpusCapita skannauspalvelu)
PL 39844
00021 LASKUTUS

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen.
Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.

Sähköpostiskannauksen osoite:

KeskiSuomenSairaskotisaatio.FI.P.116698-2@docinbound.com

HUOM! Tähän sähköpostiosoitteeseen voi lähettää VAIN LASKUJA.

F-musiikki lahjoitti kitaran Sairaskodille

F-musiikki on suomalainen soitin- ja musiikkiliike, joka Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi lahjoitti akustisen kitaran Sotainvalidien Sairaskodille veteraanien sekä kaikkien muidenkin asiakkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi.
Sairaskoti kiittää suuresti F-musiikkia lahjoituksen johdosta!
Sointuisaa Uutta Vuotta!