Palvelumme

Sotainvalidien Sairaskoti on ensisijaisesti keskisuomalaisille sotainvalideille, sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen ja leskilleen tarkoitettu hoito- ja kuntoutuskoti. Myös lotat kuuluvat asiakasryhmäämme.

Palveluitamme ovat laitoshoito ja -kuntoutus sekä avopalvelut, joita ovat  avokuntoutus,  jalkojenhoito sekä rajoitetusti yleiset terveydentilan tarkastukset ja ateriapalvelut. Lisäksi neuvontapalvelu ja avustajatoiminta auttavat kotona selviytymisessä.

 

Laitoshoito

Sotainvalidien Sairaskodin laitoshoitoasiakkaista on tällä hetkellä vielä enemmistö Valtiokonttorin maksusitoumuksella olevia sotainvalideja.

Kuntoutus

Kuntoutusosastomme tarjoaa monipuolisia laitos- ja avokuntoutuksen palveluita eri asiakasryhmille.

Neuvontapalvelu

Neuvontapalvelu tukee sotainvalidien, -puolisoiden ja -leskien kotona selviytymistä Sisä-Suomen piirin alueella kokonaisvaltaisesti.
Myös sotaveteraanit sekä sotilasinvalidit voivat saada neuvontapalvelun palvelua, kuten esim. kotikäyntejä.

Avopalvelut

Avopalvelumme suuntautuvat ensisijaisesti sotainvalideille.

Avopalveluina tarjoamme avokuntoutusta, jalkojenhoitoa, yleisen terveydentilan tarkastuksia ja  ateriapalveluita Sairaskodissa.

Avustajatoiminta

Avustajatoiminnan järjestöllisenä tavoitteena on tukea sotiemme veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä asumista ja selviytymistä omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.