Muut palvelut

Jalkojenhoito

Jalkojenhoitajan työ Sairaskodissa suuntautuu sekä jalkojen terveydenhoitoon että jalkasairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Toiminnassa otetaan erityisesti huomioon ikääntymisen vaikutukset. Jalkojenhoitoa annetaan myös avohoitona Sairaskodin ulkopuolisille asiakkaille, esim. sotainvalideille ja veteraaneille sekä itsemaksaville.
Sairaskodilla jalkojenhoidosta vastaa kaksi koulutettua jalkahoitajaa. IMG_5560

Jalkojenhoitojen ajanvaraus
Puhelin 050 – 5290102

 

Terveydentilan tarkastus

Sotainvalidin yleisen terveydentilan tarkastus voidaan toteuttaa Sotainvalidien Sairaskodissa tarvittaessa, mikäli se on sotainvalidin kannalta tarkoituksenmukaisinta. Asiasta on sovittava etukäteen tarkastavan lääkärin kanssa.

Maksusitoumusasioissa neuvoo
sotainvalidien neuvontapalvelu, puhelin (014) 690614 tai
palveluohjaaja Heli Tuppurainen, puhelin 050 – 3787658