AVUSTAJATOIMINTA

 

Sairaskotisäätiön hallinnoima avustajatoiminta auttaa vuosittain satoja ikäihmisiä Keski-Suomen alueella. Sotainvalidien Veljesliitto on taustaorganisaationa vuosien ajan tukenut avustajatoiminnan työtä eri puolella Suomea. Hanke koostuu kahdesta osa-alueesta:
• Avustajatoiminnan tarkoituksena on sotiemme veteraanien kotona selviytymisen tukeminen
• sekä avustajaksi työllistyneiden henkilöiden ammatillisten valmiuksien lisääminen ja jatkokouluttautumisen ja/tai työllistymisen tukeminen.

Sotiemme Veteraanien jäsenpalvelua

Avustajatoiminta on sotiemme Veteraanien jäsenpalvelua. Avustajatoiminta ei korvaa kunnallista tai yksityistä kotipalvelua vaan täydentää ja tukee niitä. Asiakkaaksi voivat tulla Sotainvalidit, Sotaveteraanit ja Rintamaveteraanit sekä heidän puolisonsa ja leskensä sekä lotat ja pikku-lotat. Myös Kaatuneitten Omaisten Liiton jäsenet, jotka ovat oikeutettuja Valtiokonttorin huoltoeläkkeeseen voivat tulla avustajatoiminnan asiakkaiksi. Avustajatoiminnan apu voi olla mm. Kodinhoitoa / pyykkihuoltoa / ylläpitosiivousta / ruoan valmistusta / ulkoilua / pieniä pihatöitä / arkiliikkumisen tukemista / asiointiapua ja seurustelua. Vuorovaikutus ja keskustelu ovat tärkeä osa avustajatoiminnan kiireetöntä palvelua, jossa minimikäyntiaika on 2 tuntia/käyntikerta.
Keski-Suomessa avustajatoiminta toimii alueilla: Jyväskylä / Muurame / Jämsä / Uurainen / Äänekoski / Toivakka / Joutsa / Keuruu.

Avustajatoiminta on yhteistyötä

Tiivistä ja tärkeää yhteistyötä tehdään asiakkaiden omaisten, veteraanijärjestöjen, kuntien kotihoidon, palvelutalojen, Jyväskylässä Oiva-keskuksen, yksityisten palveluntuottajien ja TE-palveluiden sekä muiden hanketoimijoiden kanssa. Avustajien koulutuksen tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Jyväskylän Gradia, Jyväskylän palvelualan opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, ammattiopisto Spesia.
Avustajatoiminnan rahoitus koostuu TE- palveluiden hankerahoituksesta, Työ- ja elinkeinoministeriön palkkatuista, kuntien myöntämistä kuntatuista ja palvelumaksuista. Sotainvalidien Veljesliitto tukee sotainvalidien palvelumaksua.
Avustajatoiminta työllistää yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. Avustajiksi palkataan henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita sosiaali- ja terveydenhoitoalasta ja kotityö- ja puhdistuspalvelualasta. Erityistä huomiota avustajatoiminnassa on kiinnitetty työhön palkattavien henkilöiden kouluttamiseen ja jatkotyöllistymisen tukemiseen. Tällä hetkellä lähes 70 % työntekijöistä opiskelee työn ohessa.

Avustajatoiminnan koulutusmahdollisuudet

Avustajatoiminnassa voi suorittaa ammatillisia opintoja koko- tai osatutkintoja oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisina opintoina. Lisäksi joka kolmas viikko on avustajatoiminnan yhteinen koulutuspäivä, joka koostuu erilaisista aihealueista. Opinnollistaminen ja osaamisen kartoittaminen on myös osa avustajatoiminnan opintoja tukevaa toimintaa.

Lisätietoa:
Sotainvalidien Avustajatoiminta, ammatillisen koulutuksen kautta mahdollisuus työelämään – hanke
Keski-Suomen Sairaskotisäätiö

Projektipäällikkö Erja Mastokangas 050 – 4314043
erja.mastokangas@siskoti.fi

Projektiohjaaja Anna Maunula 050 – 3026171
anna-kaarin.maunula@siskoti.fi