KUNTOUTUS

Sotainvalidien Sairaskodilla toteutettava kuntoutus on laaja-alaista toimintaa, mikä pitää sisällään erilaisia terapiamuotoja, kuten esimerkiksi fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, viriketoiminta ja jalkojen hoito.

Fysioterapia

Fysioterapia on kuntoutusta, jolla pyritään saavuttamaan henkilön paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky sekä omatoiminen selviytyminen omassa elinympäristössään. Asiakkaan terveyttä, liikkumista ja toimintakykyä arvioidaan luotettavilla mittausmenetelmillä, jonka jälkeen terapia suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä asiakkaan toiveet ja voimavarat huomioiden. Fysioterapiaa voidaan tarpeen mukaan toteuttaa joko yksilö- ja ryhmäterapiana kuntoutusjaksolla tai avokuntoutuksena toimipisteellämme. Tarvittaessa avokuntoutus järjestyy myös kotikäyntinä.

Fysioterapiamenetelmät Sairaskodissamme

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja neuvonta
Kotikäynnit
Liikuntaryhmät
Kuntosaliharjoittelu
Hieronta
Lymfahoito
Akupunktio
Apuvälinearviot
Allasterapia
Neurologinen ja vaikeavammaisten terapia
Syvä- ja pintalämpöhoidot
Kipu- ja sähköärsytyshoidot
Liike- ja liikuntahoidot
LHT-harjoittelu
Manuaalinen terapia