JATKOKUNTOUTUS SAIRAALAJAKSON JÄLKEEN

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri voi myöntää potilaalle harkintansa perusteella jatkokuntoutusta Sotainvalidien Sairaskodille.

Sairaskodilla annetaan jatkohoitoa ja kuntoutusta kuntoutujille, jotka saapuvat Keski-Suomen keskussairaalasta esimerkiksi kirurgisen toimenpiteen, kuten tekonivelleikkauksen tai neurologisen tapahtuman, kuten aivoverenkiertohäiriön jäljiltä. Tarjoamme korkeatasoista kuntouttavaa hoitoa ja kuntoutusta kodinomaisissa puitteissa valmistaen kuntoutujaa turvalliseen kotiutumiseen. Käytössämme on kodinomaisen ympäristön lisäksi kattavat terapiatilat fysio- ja toimintaterapialle sekä ryhmätoiminnalle.

Myös laadukasta fysio- ja toimintaterapiaa annetaan neurologisten sairauksien ja vammojen aiheuttamien toimintakyvyn alenemien kuntouttamiseksi. Sairaskodilla on sopimus KELAn kanssa vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta avoterapiapalveluina. Henkilökunnallamme on monipuolinen kokemus ja vahva asiantuntijuus erilaisten toimintakykyrajoitteiden kuntoutuksesta. Sairaskodin monipuolisten terapiatilojen ja kodinomaisen ympäristön myötä kuntoutusta voidaan toteuttaa tehokkaasti kuntoutujan tavoitteiden mukaisesti.