IMG_8374Sotainvalidi- ja veteraanikuntoutus

Sotainvalidien kuntoutukseen maksusitoumusta haetaan Valtiokonttorilta. Rintamaveteraanit hakevat maksusitoumusta omasta kotikunnastaan terveyskeskuslääkärin kautta. Kun asiakas toivoo kuntoutuspaikakseen Sotainvalidien Sairaskotia, tulee Sairaskodille tieto maksusitoumuksesta. Asiakkaalle lähetetään aina erillinen kutsu, kun kuntoutusvuoro on vahvistettu.

Sotainvalidien hakeutuminen kuntoutukseen

Sotainvalideilla (väh. 10%) on oikeus saada vuosittain kuntoutusta Valtiokonttorin korvaamana.
Sotainvalidien neuvontapalvelu neuvoo ja tarvittaessa avustaa kuntoutushakemuksen tekemisessä.
Sotainvalidi voi antaa kuntoutuksestaan enintään puolet aviopuolisolleen.

Lisätietoa sotainvalidien kuntoutuksesta antaa:

Sotainvalidien neuvontapalvelu
Arkisin klo 8–15.45
Puh. 050 3787658

Valtiokonttori
Vakuutus/Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 Valtiokonttori
Asiakaspalvelun puhelin 0295 503070

Ensimmäisellä kerralla kuntoutushakemukseen liitetään lääkärinlausunto, josta ilmenee hakijan kuntoutuksen tarve. Jatkossa kuntoutukseen voidaan kutsua asiakkaan suostumuksella ilman erillistä hakemusta.

Sotainvalidien kuntoutuksen vaihtoehdot:

Laitoskuntoutus
Kuntoutukseen pääsyn perusteet ja kuntoutusjakson pituus riippuvat hakijan sotavamman haitta-asteesta sekä kuntoutuksen tarpeesta. Sotainvalidi voi halutessaan jakaa kuntoutuksen aviopuolisonsa kanssa.

Päiväkuntoutus
Päiväkuntoutus toteutetaan arkisin ja sotainvalidi yöpyy kotona. Kuntoutuksen sisältö on sama kuin laitoskuntoutuksessa. Lauantai ja sunnuntai eivät sisälly hoitojaksoon.

Avokuntoutus
Avokuntoutusjakso toteutetaan lääkärin hoitomääräyksen perusteella joko Sairaskodilla tai omassa kodissa.

Tuettu kotona kuntoutuminen (TUKO)
Tukihenkilö toteuttaa kuntoutuksen asiakkaan omassa asuinympäristössä (kts. kohta Tuettu kotona kuntoutuminen)

Sotainvalidien puolisoiden ja -leskien kuntoutus

Seka sotainvalidien aviopuolisot että lesket voivat saada kuntoutusta Valtiokonttorin kustantamana, mikäli sotainvalidin haitta-aste on tai oli vähintään 30%.
Molempia kuntoutuksia haetaan Valtiokonttorista.

Lottatehtävissä olleet lotat ja pikkulotat voivat saada kuntoutusta Lotta Svärd Säätiön kautta.

Rintamaveteraanien hakeutuminen kuntoutukseen:

Rintamaveteraanit hakevat oman terveyskeskuslääkärin kautta maksusitoumusta kuntoutukseen. Oma kunta tekee kuntoutuspäätöksen. Asiakas voi toivoa hakemuksessa laitoskuntoutusta Sairaskodille.

Lisätietoa kuntoutusasioista antaa
Palveluohjaaja 050 3787658
Sairaskodin neuvontapalvelu 050 3787658