TOIMINTATERAPIA

DSC_0159Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja selviytymistä omassa ympäristössään. Terapiatilanteessa toimintaterapeutti on toiminnan asiantuntija ja asiakas oman elämänsä asiantuntija. Tavoitteena on, että asiakas kykenee huolehtimaan itsestään sekä kodinaskareista, osallistumaan työelämään, opiskeluun tai koulunkäyntiin. Tavoitteena on myös, että asiakas pystyy viettämään mielekästä ja laadukasta vapaa-aikaa sekä toimimaan kokonaisvaltaisesti muiden ihmisten parissa. Toimintaterapian avulla asiakas opettelee selviytymään arkielämästä ja hänelle tärkeistä toiminnoista sairastumisesta tai vammautumisesta huolimatta. Tärkeintä on toiminnan merkityksellisyys asiakkaalle.

 

Toimintaterapian menetelmiä

Päivittäisten toimintojen arvioiminen sekä harjoittelu: Arjen konkreettiset tilanteet, kuten pukeutuminen, hygieniasta huolehtiminen sekä ruokailutilanteiden sujuvuus. Ympäristössä selviäminen: Omassa asuinympäristössään selviämisen, raha- ja asiointiasioiden huolehtimisen arvioiminen sekä tarvittaessa asunnonmuutostarpeen kartoittaminen.

Pienapuvälineet: Tarpeen arviointi, hankinta ja käytön ohjaus. Pöytätason tehtävät: Peleillä, askartelulla sekä kynätehtävillä on tarkoitus edistää kognitiivisia valmiuksia kuten tarkkaavaisuutta, keskittymistä sekä muistia, visuaalisia valmiuksia, visuomotoriikkaa sekä kaksikätistä työskentelyä. Testeistä käytössämme ovat mm. D-LOTCA, LOTCA-G, Grooved Pegboard, COPM. Luovat menetelmät: Keino vahvistaa hienomotorisia taitoja sekä rohkaista asiakasta itseilmaisuun.

Yhteydenotto:
Toimintaterapia, puh. 050 3787658