Tuettu kotona kuntoutuminen (TUKO)

Tuettu kotona kuntoutuminen on asiakkaan omassa elinympäristössä tapahtuvaa kuntoutumista. Rintamatunnuksen omaavat veteraanit voivat saada maksusitoumuksen omalta kunnaltaan. Sotainvalidien, sotainvalidien puolisoiden ja -leskien kohdalla maksusitoumuksen myöntää Valtiokonttori sotilasvammalain perusteella. Tuettu kotona kuntoutuminen on vaihtoehto sotainvalidin laitos- tai avokuntoutukselle. Lotat ja pikkulotat voivat saada tuettua kotona kuntoutumista Lotta Svärd säätiön kautta. Sairaskoti tarjoaa tuettua kotona kuntoutumista myös itsemaksaville. Kuntoutukseen haku edellyttää lääkärinlausuntoa, josta ilmenee asiakkaan terveydentila, toimintakyky, kuntoutuksen tarve ja kiireellisyys.

Tuettu kotona kuntoutuminen toteutetaan kotona selviytymisen arviointiin pohjautuvan kotikuntoutumissuunnitelman mukaisesti. Kotona tapahtuvasta kuntoutuksesta vastaa työpari, jonka muodostaa kuntoutuksen tukihenkilö ja fysioterapeutti tai toimintaterapeutti. Fysioterapeutti tai toimintaterapeutti toimii työparissa kuntoutuksen asiantuntijana. Hän suunnittelee kotikuntoutuksen sisällön yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteita ja tarpeita vastaaviksi, antaa ohjauksen tukihenkilölle (liikunnalliset harjoitteet, yksilölliset ohjeet ja ergonomia) ja varmistaa kotikuntoutuksen laadun. Kotikuntoutusta toteuttaa tukihenkilö, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon – lähihoitajan, kuntohoitajan tai vastaavan tutkinnon. Tukihenkilö toimii yhteistyössä fysioterapeutin tai toimintaterapeutin kanssa koko kotikuntoutuksen ajan. Tukihenkilö voi tarvittaessa konsultoida Sairaskodin moniammatillista työryhmää tai kuntien vanhuspalveluiden moniammatillisuutta.
Tukihenkilön suorittamat kotikäynnit sisältävät asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti mm. voinnin seurantaa, lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua, ulkoilua, menetettyjen taitojen uudelleen harjoittelua, keskustelua, kodin ulkopuolella asiointia yhdessä asiakkaan kanssa, apuvälineiden kartoitusta sekä niiden hankintaa ja ohjausta. Neuvonta ja ohjaus erilaisten etuuksien hakemisessa sekä sosiaalisiin kontakteihin motivointi sisältyy palveluun. Käynneillä tuetaan myös omaishoitajan jaksamista.
Tuetun kotona kuntoutumisen jaksot ovat kestoltaan n. 10–25 kertaa. Tukihenkilö käy asiakkaan luona 1–4 kertaa kuukaudessa ja kotikäynnin kesto on 1–1,5 h/kerta.