NEUVONTAPALVELU SOTAINVALIDEILLE JA -VETERAANEILLE

Neuvontapalvelu on tarkoitettu sotainvalideille, heidän puolisoille sekä leskille ja sotaveteraaneille, joilla on rintamatunnus.
Asiakkaana ovat myös asevelvollisina tai YK-joukoissa ennen vuotta 1991 vammautuneet tai sairastuneet sotilasinvalidit.
Neuvontapalvelun tarkoituksena on tukea Keski-Suomen läänin alueella asuvien asiakkaidensa kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään ja ohjata heitä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.
Palveluneuvoja tekee kotikäyntejä. Palvelun ohjaa ja rahoittaa Valtiokonttori ja se on asiakkaalle ilmaista.

Neuvontapalvelutoiminnan tavoitteet:
• Löytää palvelun piiriin kuuluvat asiakkaat
• Selvittää ja päivittää asiakkaan sotilasvammalain mukaiset etuudet ajan tasalle
• Kartoittaa asiakkaan päivittäistä selviytymistä kotona
• Tehdä yhteistyötä kuntien sosiaali- ja terveystoimien kanssa
• Arvioida kodin turvallisuutta
• Auttaa kodin korjaus- ja muutostöiden käynnistämisessä
• Toteuttaa apuvälinekartoitukset ja -ratkaisut
• Neuvoa terveyteen- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa
• Ohjata asiakasta virike- ja harrastustoimintaan

Yhteystiedot:

Palveluneuvoja, ft Jarmo Porkka

puhelin (014) 690 614
gsm 050 596 9925
E-mail: jarmo.porkka@siskoti.fi