NEUVONTAPALVELU

Neuvontapalvelu on tarkoitettu sotainvalideille, heidän puolisoilleen ja leskille sekä rintamaveteraaneille.
Lisäksi palvelun piiriin kuuluvat rauhan ajan palveluksessa sairastuneet tai vammautuneet sotilasinvalidit.

Valtiokonttorin asiakaspalvelu  02955003070