Sotainvalidien neuvontapalvelu

Neuvontapalvelu on tarkoitettu Sotainvalideille sekä heidän perheilleen. Palvelulla tuetaan Sisä-Suomen piirin alueella asuvien sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona selviytymistä.

Toiminnan tavoitteena on:

  • Löytää ohjausta ja apua tarvitsevat asiakkaat
  •  Huolehtia, että asiakkaan sotilasvammalakiin ja muihin lakeihin liittyvät etuudet ovat ajan tasalla
  •  Kartoittaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan päivittäistä selviytymistä kotona
  •  Neuvoa terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa
  •  Verkottuminen kuntien sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen eri palveluntuottajien kesken
  •  Arvioida kodin turvallisuutta ja auttaa apuvälineiden hankinnassa sekä kotona selviytymiseen liittyvien korjaus- ja muutostöiden käynnistämisessä
  •  Tukea omaishoitajan jaksamista ja arjessa selviytymistä

Neuvontapalvelu tekee kotikäyntejä. Palvelun rahoittaa Valtiokonttori ja se on asiakkaalle maksutonta.

Tarkempia tietoja neuvontapalvelusta antavat:

Palveluneuvoja, th Anne Murtolahti

puhelin (014) 690 614, gsm 050 599 6210

Palveluneuvoja, ft Jarmo Porkka

puhelin (014) 690 614, gsm 050 596 9925

 

E-mail: etunimi.sukunimi@siskoti.fi