NEUVONTAPALVELU

Neuvontapalvelu on tarkoitettu sotainvalideille, heidän puolisoilleen ja leskille sekä rintamaveteraaneille.
Lisäksi palvelun piiriin kuuluvat rauhan ajan palveluksessa sairastuneet tai vammautuneet sotilasinvalidit.

Sairaskodin neuvontapalvelu 050 3787658

Valtiokonttorin asiakaspalvelu  0295 5003070