Pyörätuolilahjoitus Pro-Hewalta

Sotainvalidien Sairaskoti sai mieluisan ja tarpeellisen lahjoituksen.

Pro-Hewa Ab lahjoitti kaksi pyörätuolia Sairaskodin käyttöön.

Tuolit ovat raikkaan värisiä ja tuovat käyttäjilleen iloa liikkumisen helpottuessa.

Sotiemme veteraanit ja Sairaskoti kiittää Pro-Hewaa lahjoituksesta!