Sotainvalidien Sairaskodin hoito- ja kuntoutustoiminta päättyy 31.10.2022

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö on Jyväskylän kaupungin ja Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen Piiri ry:n 1982 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on ollut Sotainvalidien Sairaskodin ylläpitäminen ja sairaskotipalvelujen tuottaminen ensi sijassa keskisuomalaisille sotainvalideille. Nyt säätiön tehtävä on päättymässä.

Keski-Suomessa asuvien sotainvalidien määrä on painunut jo selvästi alle kolmenkymmenen. Sairaskodilla asuu tällä hetkellä pysyvästi enää kuusi sotainvalidia. Myös sairaskodin kuntoutusasiakkaina käyvien sotainvalidien, leskien ja puolisoiden sekä veteraanien ja lottien määrä on laskenut nopeasti.

Sairaskodin asiakasmäärä on pienentynyt jo niin pieneksi, ettei hoito- ja kuntoutustoimintaa ole enää mahdollista jatkaa. Siten Sairaskodin oman hoito- ja kuntoutustoiminnan päättymisen ajankohdaksi on tarkentunut 31.10.2022.

Tukipalvelujen tuottaminen vuokralaisille ja ateriapalveluiden tuottaminen koteihin jatkuu toistaiseksi.

Valtiokonttori on parhaillaan kilpailuttamassa sotainvalidien laitoshoidon ja kuntoutuksen tulevia palveluntuottajia. Kilpailutus valmistuu arviolta kesään mennessä.

Teemme tiivistä yhteistyötä Valtiokonttorin ja asukkaidemme kotikuntien sekä asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa, jotta sotainvalidien hyvä hoito voidaan turvata myös Sairaskodin toiminnan päättymisen jälkeen.

Jokaisen asukkaamme osalta käydään erikseen keskustelut mahdollisesta tulevasta hoitopaikasta ja asiakkaidemme toiveista niiden osalta heti kun Valtiokonttorin kilpailuttamat palveluntuottajat ovat selvillä.

Myös sotainvalidien ja veteraanien kuntoutuksen tulevat palveluntuottajat selviävät Valtiokonttorin kilpailutuksen valmistuttua.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Eino Nissinen
050 4383908
eino.nissinen@siskoti.fi