SOTAINVALIDIEN SAIRASKODIN TEHTÄVÄ LÄHENEE PÄÄTÖSTÄÄN

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö on Jyväskylän kaupungin ja Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen Piiri ry:n 1982 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on Sotainvalidien Sairaskodin ylläpitäminen ja sairaskotipalvelujen tuottaminen ensi sijassa keskisuomalaisille sotainvalideille. Nyt säätiön tehtävä lähenee päätöstään.

Keski-Suomessa asuvien sotainvalidien määrä on painunut jo alle kolmenkymmenen. Heistä noin kolmannes asuu sairaskodilla. Sotatoimissa vammautuneiden asiakkaidemme keski-ikä lähestyy sataa vuotta. Myös sairaskodin kuntoutusasiakkaina käyvien sotainvalidien leskien ja puolisoiden sekä veteraanien ja lottien määrä laskee nopeasti.

Sotainvalidien laitoshoidon määrä on laskenut kahdessa vuodessa noin 40 prosenttia. Vuoden lopussa laitoshoidossa oli 8 sotainvalidia. Kuntoutusvuorokausien määrä on laskenut kahdessa vuodessa vielä enemmän, noin 54 prosenttia. Sotasidonnaisten asiakkaiden vähentymistä on osittain pystytty korvaamaan Jyväskylän kaupungin, muiden kuntatoimijoiden sekä itsemaksavien asiakkaiden avulla. Muiden asiakkaiden saatavuuteen liittyy kuitenkin jatkuvaa epävarmuutta.

Säätiöllä on Valtiokonttorin kanssa sopimus sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalvelujen tuottamisesta 31.12.2022 saakka. Sairaskodin asiakasmäärä on pienentynyt jo niin pieneksi, ettei hoito- ja kuntoutustoimintaa ole enää mahdollista jatkaa nykymuodossaan sen jälkeen. Siten Sairaskodin oma hoito- ja kuntoutustoiminta päättyy 31.12.2022. Vuoden 2022 ajan laitoshoito ja kuntoutukset toteutetaan normaalisti.

Tukipalvelujen tuottaminen vuokralaisille ja ateriapalveluiden tuottaminen koteihin jatkuu toistaiseksi.

Valtiokonttori on käynnistämässä toimenpiteitä, joilla se hankkii sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalvelut 1.1.2023 alkaen. Keski-Suomen Sairaskotisäätiö tekee tiivistä yhteistyötä Valtiokonttorin ja asiakkaidemme kotikuntien kanssa heidän hoito- ja kuntoutuspalvelujen järjestämiseksi vuodesta 2023 eteenpäin.

Säätiötä perustettaessa ajateltiin, että sotainvalidien tarpeen päätyttyä sairaskoti siirtyisi Jyväskylän kaupungin omistukseen ja hallintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille. Kaupunki on ilmoittanut, ettei sillä ole tarvetta Sairaskodin kiinteistölle. Säätiön hallitus on käynnistänyt toimenpiteet kiinteistön myymiseksi.

Säätiön hallitus on päättänyt käynnistää koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn, jolla varaudutaan hoito- ja kuntoutustoiminnan päättymisestä johtuviin muutoksiin toiminnassa, taloudessa ja henkilöstössä. Alustavan arvion mukaan työt päättyvät noin 22-28 henkilöltä vuoden 2022 loppuun mennessä. Mahdollisten irtisanottavien määrä tarkentuu neuvottelujen kuluessa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Eino Nissinen

050 4383908