Sotainvalidien Sairaskoti

Sotainvalidien Sairaskoti on 42-paikkainen hoito- ja kuntoutuslaitos, jossa asuu n 20 sotainvalidia vakituisesti. Samalla se on vaativan laitoskuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa kuntoutumispalveluita sotainvalideille, sotiemme veteraaneille, kunnille, järjestöille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille.

Sairaskodissa asiakkaat ja henkilökunta luovat yhdessä kodinomaisen tunnelman. Kunnioitamme asukkaitamme ja asiakkaitamme. Elämän aikana muotoutuneet arvot, tavat ja tottumukset otetaan huomioon.

Ammattitaitoinen henkilöstömme tukee asiakkaiden omatoimisuutta. Korkeatasoisia kuntoutus- ja hoivapalveluita toteutetaan niin, että mahdollisimman hyvä toimintakyky ja elämänlaatu säilyisivät.

Sairaskodin oma keittiö tuottaa maukasta kotiruokaa asukkaiden toiveen mukaisesti.dsc_0306

Uima-allas tarjoaa mahdollisuuden uintiin ja vesivoimisteluun yksilöllisesti tai ryhmässä.

Sairaskodissa on runsaasti vapaa-ajan ohjelmaa, joka muotoutuu mm. toiminnallisista ryhmistä, musiikista, retkistä ja juhlista. Myös hengelliset tarpeet on huomioitu. Ohjelma mahdollistaa aktiiviset kokoontumiset toiminnan ja keskustelun merkeissä. Näin syntyy iloa, ajanvietettä ja yhteenkuuluvuutta. Omaiset ja vieraat ovat aina tervetulleita kyläilemään ja osallistumaan läheistensä arkeen.