Sotainvalidien Sairaskoti

Sotainvalidien Sairaskoti oli 42-paikkainen hoito- ja kuntoutuslaitos, jossa asui n 20 sotainvalidia vakituisesti. Samalla se oli vaativan laitoskuntoutuksen yksikkö, joka tarjosi kuntoutumispalveluita sotainvalideille, sotiemme veteraaneille, kunnille, järjestöille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille.

Sairaskodissa asiakkaat ja henkilökunta loivat yhdessä kodinomaisen tunnelman. Kunnioitimme asukkaitamme ja yhä kunnioitamme asiakkaitamme. Elämän aikana muotoutuneet arvot, tavat ja tottumukset otettiin huomioon toiminnassamme.

Ammattitaitoinen henkilöstömme tuki asiakkaiden omatoimisuutta. Korkeatasoisia kuntoutus- ja hoivapalveluita toteutettiin niin, että mahdollisimman hyvä toimintakyky ja elämänlaatu säilyisivät.

Sairaskodin oma keittiö tuotti maukasta kotiruokaa asukkaiden toiveen mukaisesti.  dsc_0306

Uima-allas tarjoaa mahdollisuuden uintiin ja vesivoimisteluun yksilöllisesti tai ryhmässä.

Sairaskodissa oli runsaasti vapaa-ajan ohjelmaa, joka muotoutui mm. toiminnallisista ryhmistä, musiikista, retkistä ja juhlista. Myös hengelliset tarpeet oli huomioitu. Ohjelma mahdollisti aktiiviset kokoontumiset toiminnan ja keskustelun merkeissä. Näin syntyi iloa, ajanvietettä ja yhteenkuuluvuutta. Omaiset ja vieraat olivat aina tervetulleita kyläilemään ja osallistumaan läheistensä arkeen.