Sotainvalidien Sairaskodin hallitus ja henkilökunta

Hallituksen jäsenet

Väisänen Janne, pj
Sorjonen Timo, varapj.
Asikainen Jouko, jäsen
Heiskala Anna-Liisa, jäsen
Minkkinen Katja, jäsen
Turunen Leo, jäsen

 

Henkilökunta

Sairaskodissa on noin 60 vakituista työntekijää, joista suurin osa on hoitohenkilökuntaa. Lisäksi talossa on kuntoutushenkilöstöä ja erityistyöntekijöitä. Oma laitoskeittiö tuottaa ateriapalveluita myös myyntiin. Eri tukipalveluissa työskentelee noin 15 henkilöä.