Vierailuohje 17.2.2021

Vierailuohje (päivitetty 17.2.2021)

Koronavirusepidemiatilanne on ollut Jyväskylän alueella viime aikoina vaihteleva. Vierailut ovat olleet Sairaskodilla mahdollisia tähänkin asti, mutta olemme saaneet palautetta alakerran huonosta soveltuvuudesta vierailutilaksi. Hygieniatyöryhmän kokouksessa 16.2. päätettiin pienistä muutoksista vierailukäytänteisiin.
Vierailut toteutetaan jatkossa ensisijaisesti kolmannen kerroksen aulassa tai huoneessa kahdeksan. Emme rajoita toistaiseksi vierailujen määrää. Edelleen on voimassa, mitä THL on aiemmin linjannut:
– Tapaamisista sovitaan etukäteen (puh. 014-690633).
– Vierailijoiden enimmäismäärä on kolme henkilöä kerrallaan.
– Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
– Vierailijat huolehtivat käsihygieniasta ja käyttävät tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta. Henkilökunta opastaa ja auttaa vierailijoita käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.
– Vierailijat pitävät 1-2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.
– Vierailijat eivät turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa.
Vierailujen sopiminen etukäteen on tärkeää, jotta hoitotoimet voidaan suunnitelmallisesti ajoittaa siten, että voimme tuoda läheisenne tapaamiseen ajallaan. Jos vierailusta ei ole sovittu etukäteen, asukkaan siirtoa vierailutiloihin voi joutua odottamaan.
Asiakkaiden itsensä hankkimien ulkopuolisten palveluntuottajien käyntejä ei lähtökohtaisesti rajoiteta. Osastolla tapahtuvista vierailuista (kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat henkilöt) sovitaan erikseen ylilääkärin kanssa. Sosiaalihuoltolain mukaisessa asumisessa olevia henkilöitä koskee, mitä edellisessä vierailuohjeessa on todettu.
Tervetuloa vierailulle!

Matias Lahti
Ylilääkäri