Vierailuohje Sairaskodille 6.11.20

Keski-Suomen alueen koronavirustartunnat ovat viime aikoina jälleen vähentyneet. Rajoitamme Sairaskodilla kuitenkin edelleen vierailuja vähentääksemme yksikön sisäisen epidemian riskiä. Vierailut toteutetaan ala-aulassa, ruokalan päässä olevassa ns. kabinetissa, joka on suljettavissa paljeovilla tai toisen kerroksen takkahuoneessa. Vierailu voi tapahtua myös ulkoilun merkeissä. Talon ulkopuolisten fysioterapeuttien, jalkahoitajien ja henkilökohtaisten avustajien käynnit osastolla ovat niin ikään tauolla. Osastoilla vierailut ovat mahdollisia vain poikkeustapauksissa (saattohoito), ja niihin tarvitaan ylilääkärin lupa. Sairaana tulo on kielletty.

Vierailuista tulee sopia viimeistään vierailua edeltävänä päivänä soittamalla numeroon 014-690633 (2. kerros) tai 014-690640 (3. kerros). Järjestelyn tarkoituksena on hoitotoimien suunnitelmallinen ajoittaminen siten, että voimme tuoda läheisenne tapaamiseen ajallaan. Jos vierailusta ei ole sovittu etukäteen, asukkaan siirtoa vierailutiloihin voi joutua odottamaan.

Vierailut rajoitetaan kahteen kertaan viikossa asukasta/kuntoutujaa kohden, joten omaisia kehotetaan tarvittaessa sopimaan keskenään käyntien keskittämisestä. Omaisia voi tulla vierailulle korkeintaan kolme henkilöä kerrallaan. Vierailuilla ei ole aikarajoitusta. Kaikissa tapaamisissa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, ja vieraita kehotetaan käyttämään hengityssuojainta ja kertakäyttökäsineitä, jotka annetaan Sairaskodilta. Lähikontaktia (halaaminen, kättely, koskettelu) suositellaan edelleen välttämään. Suositeltava turvaväli on 1,5 metriä. Pyörätuolia voi kuitenkin työntää.

Poikkeuksen edellä mainittuihin sääntöihin muodostavat asiakkuudet, jotka perustuvat sosiaalihuoltopalvelulakiin. Itä-Suomen hovioikeus on ottanut kantaa tapaukseen, jossa tapaamisoikeutta rajoitettiin ympärivuorokautisen hoidon yksikössä ja todennut, ettei tapaamisoikeuden kategoriselle rajoittamiselle ollut perusteita.

Sairaskodin yksi erityispiirre on, että talossa toteutetaan sekä terveydenhuoltolain säätelemää laitoshoitoa että sosiaalihuoltopalvelulain mukaista ympärivuorokautista asumista. Asukkaita ei käytännön työssä erotella, vaan he asuvat samalla osastolla ja saavat samanlaista hoitoa. Toivomme edelleen kaikkien asukkaiden omaisten sitoutuvan yllä mainittuihin ohjeisiin, joissa vierailut toteutetaan osastojen ulkopuolella, vaikka hovioikeuden ratkaisun mukaisesti meillä ei olekaan juridista oikeutta osastoilla tapahtuvien vierailujen kieltämiseen.

Ohjeiden tarkoituksena ei ole pyrkiä rajoittamaan asukkaidemme ja heidän omaistensa välistä yhteydenpitoa – päinvastoin pidämme tapaamisia tärkeinä ja haluamme auttaa niiden järjestämisessä. Toisessa vaakakupissa on asukkaiden turvallisuus. Koronaviruksen leviäminen yksikössämme voisi olla kohtalokasta ja pyrimme siksi välttämään epidemian syntymistä niillä kohtuullisiksi katsottavilla keinoilla, jotka meillä on käytettävissämme.

Matias Lahti
Ylilääkäri