Vierailuohjeet

Sotainvalidien Sairaskoti tarkentaa vierailukäytäntöjään 1.7.2020 alkaen.

Kesän ajan vierailut toteutetaan ensisijaisesti ulkoilmassa. Tapaamisten aikana suositellaan käyttämään edelleen hengityssuojainta, joka annetaan Sairaskodilta. Kaikissa tapaamisissa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta. Lähikontaktia suositellaan edelleen välttämään, mutta esimerkiksi pyörätuolia voi ulkoilmassa omainen tai läheinen työntää.

Jos asukkaan vointi tai sää on sellainen, ettei tapaaminen ulkoilmassa onnistu, omaiset pääsevät vierailemaan Sairaskodin sisätiloissa. Tapaamiset toteutetaan asukkaiden voinnin mukaan joko omissa huoneissa tai ala-aulassa. Tarpeetonta kulkemista yleisissä tiloissa pyritään välttämään. Sisätiloissa kiinnitetään erityistä huomiota käsihygieniaan ja vierailijalle annetaan Sairaskodilta hengityssuojain, jota suositellaan käyttämään sisätiloissa koko vierailun ajan. Sairaskodilla sallitaan myös henkilökohtaisten avustajien ja fysioterapeuttien vierailut. Joukkotapaamisia, kuten isoja syntymäpäiväjuhlia ei tiloissa edelleenkään järjestetä.

Vierailuista tulee sopia henkilökunnan kanssa etukäteen, jotta henkilökunta osaa ottaa vieraat vastaan ja antaa tarvittaessa suojavarusteet käyttöön.

On muistettava, että vierailuille ei missään tilanteessa saa tulla sairaana, jottei asumisyksiköiden asukkaita tai osastojen potilaita altisteta tartunnoille.